Christus Koning

Christus Koning is het feest van de Chiro.

Zoals elk jaar vieren we “ons” feest met heel de groep samen, gedurende een hele dag.
Om 11u30 is er een viering in de kerk naast de lokalen van site HeFa, waar we met heel de groep naartoe gaan. Alle ouders, grootouders, broers/zussen, enz. zijn dan ook van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Het wordt ook tijd voor een nieuwe traditie.
Tijdens de viering zullen leden en leiding een beloftewoord uitspreken en zullen ze vervolgens hun afdelingskenteken ontvangen.


Deze kunnen dan op het uniform genaaid worden.

Alle leden worden al om 10.00 uur op site Bijstand verwacht.
Wij zorgen voor een middagmaal, je hoeft dus geen lunchpakket mee te brengen (wel een 4-uurtje). Om 17.00 uur sluiten we deze feestelijke dag af.