Keti's

Leeftijd: 
14 - 15 jaar

Dag Keti’s

Kennen jullie het verhaal van Keti Ketterson? Het verhaal over de stichting van één van de Chiro-afdelingen…
Nee?

Ik zal het jullie vertellen. Vele jaren geleden, het was een simpelere tijd, besloot Keti Ketterson om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. De scouts was natuurlijk geen optie, want die zaten vol met de verworpenen der aarde. Ketterson besloot zijn eigen jeugdbeweging op te richten. Dit deed hij door drie dagen en drie nachten door de sneeuw te ploeteren, te worstelen met beren, en te hebben overleefd van de rijkdommen der aarde. Uiteindelijk was het zover. Hij stichtte de Chiro.

Hij ging uit van de volgende idealen: 

  • Fierheid
  • Trouw
  • Eerlijkheid
  • Trots
  • Respect

Jullie, zij die de mantel van Keti wensen op te nemen, krijgen de eer om deze idealen hoog te houden en jullie zelf er aan te spiegelen. Aan jullie de zware taak om onze Chirotrots uit te dragen !

Leiding

Leidster Lievina