BBQ en Kamp

BBQ

Op de voorbije leidingskringen hebben we besloten om de BBQ ook dit jaar te annuleren. Vermits de BBQ voor ons vooral om het gezellig samenzijn ging, hebben we, na lang wikken en wegen, besloten om geen alternatief te voorzien. Dit omdat het in de huidige omstandigheden lastig is een correcte omgeving hiervoor te creëren.
Zondag 27 juni zal het bijgevolg geen Chiro zijn. Wij kunnen ons dan ten volle voorbereiden op het aankomende kamp.
 

Kamp

Ook over het kamp zijn er een aantal knopen doorgehakt. De maatregelen voor jeugdkampen zijn dezelfde als vorig jaar. Daarom pakken we het ook hetzelfde aan.
Het kamp zal 1 dag later (2 juli) starten, zodat we ter plaatse alles kunnen controleren en voorbereiden volgens de maatregelen die ons zijn opgelegd. De Aspi's zullen wel van 1 juli t/m 11 juli meegaan.
Alle informatie over het kamp kunnen jullie op onze website vinden: kamp-informatie
Deze documenten zullen vanaf volgende week door de leiding ook aan jullie bezorgd worden.

Wij vragen aan iedereen die mee gaat om voor 27 juni in te schrijven via de website: inschrijvingsformulier
We vragen om per gezin 1 formulier te gebruiken. Je kan hier ook de medische fiche uploaden. Maar we willen ook vragen deze mee te brengen bij het afzetten van de leden.

Wij begrijpen dat sommigen onder jullie vragen kunnen hebben over hoe sommige zaken praktisch aangepakt zullen worden op het kamp.
Met deze vragen kan u steeds terecht bij
Leider Donald - 0494 92 44 09
of
Leider Ludwig - 0477 48 79 57

Binnenkort bezorgen we je nog meer informatie in onze kampbrief en het kampboekje.