Kleine verstekelingen!

Beste ouders,

Enkele ouders hebben hoofdluis geconstateerd bij hun kinderen, na hun thuiskomst van het bivak. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.

Hierbij dan nog enkel tips voor de behandeling er van.

  • Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.
  • Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel.
  • Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.
  • Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.

Als u nog vragen hebt, kan u steeds leider Donald (0494 92 44 09) of leider Ludwig (0477 48 79 57) contacteren.