Start Chiro-jaar 2021

Hallo iedereen!

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een aangename zomervakantie, ondanks het natte weer.

Het is ondertussen begin september en de scholen zijn weer van start gegaan. Dit betekent ook dat Chiro Feniks ook aan een nieuw werkjaar gaat beginnen. Onlangs heeft de leiding samengezeten en de planning voor het nieuwe jaar opgemaakt en de lokalen aan kant gebracht.

Na vorig werkjaar hebben leidster Kyra en leider Robin besloten om hun actieve leidingscarrière te stoppen. We willen hen bedanken voor al hun harde werk en inzet.
2 aspiranten treden in hun voetsporen en beginnen dit jaar als leiding: leider Jalan en leidster Niki.

Op zondag 26 september om 14u beginnen we aan ons Chiro-jaar! Dat gaat vonken geven!
Die dag is het ook ineens Kennismakingsdag, dus alle vriendjes en vriendinnetjes mogen ook langskomen.

Aangepaste uren

Gezien onze leidingsploeg niet echt groter is geworden en we echt werk willen maken van nog betere zondagactiviteiten, hebben we besloten om het dit jaar lichtjes anders aan te pakken. Er is besloten om niet voor elke groep elke zondag Chiro te geven, maar om de 2 weken.
Praktisch betekent dit hetvolgende:

Eerste en derde zondag van de maand

Speelcub en Rakwi's

Tweede en vierde zondag van de maand

Tito's, Keti's en Aspi's

Vijfde zondag van de maand

In het geval er een vijfde zondag in de maand valt, dan wordt dit een groepsdag en is het dus Chiro voor Speelclub, Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's.

We begrijpen dat dit in het begin van het jaar wat aanpassing vraagt, maar we gaan dit ook steeds duidelijk in het programmaboekje zetten.
Indien u vragen hebt, kan u steeds terecht bij de leiding.

De startdag op zondag 26 september is natuurlijk voor de hele groep.

Corona-maatregelen

Vanaf 1 september kan het jeugdwerk terug opstarten zonder beperkingen! Om alles veilig te laten verlopen, blijven we de volgende richtlijnen nog wel zo goed mogelijk volgen:

  • De activiteit gaat bij voorkeur nog steeds buiten door.
  • Verluchting en ventilatie van binnenruimtes blijven van groot belang.
  • Basishygiëne blijft cruciaal. Was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog, ...
  • Wie ziek is of in contact is geweest met iemand die ziek is, blijft thuis.
  • +12 draagt een mondmasker wanneer er onvoldoende afstand kan gehouden worden tegenover externen.
  • We zorgen ervoor dat we altijd weten wie aanwezig was op activiteiten.
  • Als we ons terrein verlaten, dan houden we ons steeds aan de maatregelen die daar gelden voor de brede samenleving.

We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op zondag 26 september om 14u.
Tot dan!