Documenten

Op regelmatige basis delen wij documenten uit. Mocht u deze toch kwijtspelen kan u ze hier altijd terugvinden. 

Indien ze hier niet voorhanden zijn, kan u ons steeds contacteren.

Inschrijvingsfiche

We vragen alle ouders om deze fiche in te vullen. Zo blijven onze gegevens steeds up to date.

Inschrijvingsfiche

Medische fiche

Indien uw kind om een of andere reden medische zorg nodig heeft, is het belangrijk dat we reeds basisinformatie kunnen verschaffen aan de behandelende arts of aan de apotheek.

Mogen we u vragen om sowieso 4 kleefbriefjes van het ziekenfonds te voorzien en bij "Ander informatie" zeker het rijksregisternummer van het lid te noteren.

Medische fiche

Groepsweekend

Als uw kind meegaat op ons Groepsweekend, vragen we u om het tijdig in te schrijven.

Inschrijvingsbrief Groepsweekend

Kamp

Als uw kind meegaat op ons Kamp, vragen we u om het tijdig in te schrijven. Vergeet ook niet om ons de medische fiche te bezorgen.

Inschrijving kamp